EMAIL MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch và nội dung email marketing Sử dụng các công cụ để gửi email marketing (klaviyo, mailchimp…) Đánh giá, phân tích để tối ưu hiệu quả Tổng hợp báo cáo gửi lên cấp trên Làm việc với các bộ phận liên quan để công việc đạt hiệu quả tốt…

POD VẬN HÀNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý và duy trì các tài khoản Listing các sản phẩm cho từng tài khoản trên Etsy Hoàn thành các công việc được Admin Marketing giao cho Thực hiện các báo cáo công việc hàng ngày và kế hoạch chiến lược để hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao…

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng hợp và làm báo cáo về các khoản chi/thu của công ty Làm việc với đối tác/nhân viên để xác minh, đối chiếu các khoản chi/thu là chính xác Quản lý dòng tiền nội bộ, hỗ trợ quản lý ra quyết định Tổng hợp và xây dựng các báo cáo…