SEO MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng và quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Webstie, Fanpage, Google, Facebook…; Quản trị và duy trì website, Fanpage; Viết bài website theo chuẩn SEO về nội dung và hình ảnh; Thiết lập danh sách từ khóa…