EMAIL MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch và nội dung email marketing Sử dụng các công cụ để gửi email marketing (klaviyo, mailchimp…) Đánh giá, phân tích để tối ưu hiệu quả Tổng hợp báo cáo gửi lên cấp trên Làm việc với các bộ phận liên quan để công việc đạt hiệu quả tốt…