JUNIOR CUSTOMER SUPPORT

WHAT YOU WILL BE DOING Support customers by replying to all their requests via Help Desk within 12 hours. Live chat with customers to support their real-time inquiries. Call customers when needed to solve urgent issues. Handle urgent requests from customers on weekend by shifts. Write product tutorials and solutions so customers can understand how…

NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược, kế hoạch bàn hàng phù hợp Quản lý các gian hàng trên càng website thương mại điện tử Thiết kế hình ảnh, thông tin giới thiệu sản phẩm Sáng tạo ý tưởng, để có các sản phẩm…