IDEA CREATOR

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu sản phẩm, nắm bắt xu hướng hot trend tại thị trường Âu – Mỹ Sáng tạo concept cho sản phẩm Tìm kiếm, sáng tạo ý tưởng hay, độc đáo cho sản phẩm Tiếp nhận idea từ bộ phận RnD, phối hợp với RnD để thiết kế các sản phẩm…