OPERATION MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý team Operation bao gồm toàn bộ các phòng ban Fullfillment, Customer Support, HR, Kế toán, … Đảm bảo công việc của các phòng ban được vận hành một cách tốt nhất Đọc báo cáo từ các phòng từ đó đưa ra được những đánh giá tình hình và định…

ETSY MARKETING MANAGER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý team Marketing bán trên sàn Etsy Báo cáo phân tích tình hình bán hàng của các thành viên trong team Làm kế hoạch, định hướng cho việc bán hàng của các team Tìm tòi, update kiến thức, training thành viên trong team Research sản phẩm, tìm ngách thị trường…