HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện các công việc hành chính Tuyển dụng nhân sự cho các dự án của công ty Xác lập, tính KPI, tính lương cho các cán bộ công nhân viên Cùng thực hiện, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với ban lãnh đạo Công ty YÊU CẦU CÔNG VIỆC Có…