POD VẬN HÀNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý và duy trì các tài khoản Listing các sản phẩm cho từng tài khoản trên Etsy Hoàn thành các công việc được Admin Marketing giao cho Thực hiện các báo cáo công việc hàng ngày và kế hoạch chiến lược để hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao…